4. Naravoslovje

Opis vsebin

Marec: povzetek obtočil, limfatični sistem. 3 ure.
April: dihala: izmenjava dihalnih plinov, dihanje, bolezni dihal. Virusi. 4 ure.
Maj in junij: Virusi in dihalne bolezni; epidemije, živčevje, hormoni in čutila. 5 ur.

Ocenjevanje:

V času zdravstvene emergence ocenjujem domače naloge, kvize, kratke raziskave, poročanja na video lekcijah. Slednje združujem po tri in srednjo vrednost vpišem kot formativno oceno v e-dnevnik. Znanje preverjam tudi z napovedanimi spraševanji. Pri ocenjevanju upoštevam redno oddajo nalog, znanstveno terminologijo, kvaliteto in poglobljenost ter napredovanje v kompetencah. Osrednji element ocenjevanja je tudi sodelovanje na video srečanjih. Ocene vpisujem v e-register. Pri končnem ocenjevanju mislim upoštevati: uspeh prvega polletja, ocene tekočega polletja pred zdravstveno emergenco in pridobljene ocene v času emergence.

Nazaj