5. Naravoslovje

Opis vsebin

Marec: trajnostni razvoj, globalno segrevanje ozračja, človeške dejavnosti in globalno segrevanje; podnebne spremembe, tanjšanje ozonske plasti, nalaganje aerosolov v ozračju. 3 ure
April: podvojevanje DNA, prepisovanje in prevajanje, sinteza beljakovin. 4 ure.
Maj: mutacije in mutageni dejavniki; gensko spremenjeni organizmi, kloniranje, genski potencial, gensko inženirstvo, genska terapija, genska tehnologija, varnost in etika. 5 ur.

Ocenjevanje:

V času zdravstvene emergence preverjam znanje z ustnimi spraševanji, ki so vedno določeni po predhodnem dogovoru z dijaki. Ocenim tudi predstavitve in komentarje predelanega gradiva. Pri tem upoštevam, poleg poznavanja vsebin tudi, izvirnost, osebni pristop, osebno nadgradnjo in medpredmetno povezovanje. Ocene vpisujem v e-dnevnik. Pri ocenjevanju upoštevam redno oddajo nalog, znanstveno terminologijo, kvaliteto in poglobljenost ter napredovanje v kompetencah. Osrednji element ocenjevanja je tudi sodelovanje na video srečanjih. Pri končnem ocenjevanju mislim upoštevati: uspeh prvega polletja, ocene tekočega polletja pred zdravstveno emergenco in pridobljene ocene v času emergence.

Nazaj