1. MATEMATIKA

Opis vsebin

Razstavljanje polinomov, algebrski izrazi, algebrski ulomki (april, maj).
Linearna enačba z eno neznanko: načela ekvivalentnosti, nemogoče in nedoločene enačbe, številske linearne enačbe (maj, junij)

Ocenjevanje:

Preverjanje bo potekalo v pisni obliki ob zaključku posameznih učnih enot. Ocenjena bosta tudi domače delo in sodelovanje.

Nazaj