5. MATEMATIKA

Opis vsebin

Diferencialni račun (april)
Raziskovanje realnih funkcij realne spremenljivke. Ekstremalni problemi.
Integralni račun (fmaj, junij)
Nedoločeni integral. Računanje integrala realnih funkcij per partes in z uvedbo nove spremenljivke. Določeni integral. Računanje ploščin ravninskih likov in prostornin rotacijskih teles. Numerično integriranje.

Ocenjevanje:

Preverjanje bo potekalo v pisni obliki ob zaključku posameznih učnih enot. Ocenjena bosta tudi domače delo in sodelovanje.

Nazaj