3. MATEMATIKA

Opis vsebin

Stožnice (april, maj)
Elipsa, hiperbola. Tangente na stožnice. Šopi stožnic. Razne vaje s stožnicami.
Opisna statistika (maj, junij)
Osnovni statistični pojmi (znak, populacija, enota, vzorec); vrste statističnih opazovanj. Absolutne in relativne frekvence. Grafični prikaz statističnih opazovanj (frekvenčni kolač, paličasti diagram, histogram, frekvenčni poligon). Mediana, modus in aritmetična sredina; varianca in standardni odklon.

Ocenjevanje:

Preverjanje bo potekalo v pisni obliki ob zaključku posameznih učnih enot. Ocenjena bosta tudi domače delo in sodelovanje.

Nazaj