2. MATEMATIKA

Opis vsebin

Koreni (april)
Razširitev množice racionalnih števil. Koreni s sodim in lihim korenskim eksponentom, definicijsko območje, poenostavljanje korenov in absolutna vrednost, računanje s koreni. Potence z racionalnim eksponentom. Izrazi, enačbe in neenačbe z iracionalnimi koeficienti. Kvadratna enačba maj, junij)
Reševanje popolnih in nepopolnih, številskih in parametričnih kvadratnih enačb. Zveza med rešitvama in koeficienti kvadratne enačbe. Ulomljene enačbe, ki jih preoblikujemo v kvadratne. Sistemi druge in višje stopnje. Simetrični sistemi. Problemi druge in višje stopnje.

Ocenjevanje:

Preverjanje bo potekalo v pisni obliki ob zaključku posameznih učnih enot. Ocenjena bosta tudi domače delo in sodelovanje.

Nazaj