5. Matematika

Opis vsebin

Racunanje limit: nedolocene oblike, limita funkcije sinx/x ko x tezi k nicli. Asimptote.
Odvod funkcije in odvod funkcije v tocki, definicija in geom. pomen, racunanje odvodov. Uporaba odvoda pri studiju funkcije.
Enostavni primeri studija funkcije.

Ocenjevanje:

Preverjanje procesov ucenja: med videolekcijami in na podlagi domacih nalog-izdelkov, individualnih in skupinskih.
Ocenjevanje usvajanja ucnih vsebin: na podlagi enega sprasevanja in dveh ocen, ki bosta dani na podlagi domacega dela ( ena bo upostevala domace izdelke do 6. aprila, druga pa od takrat do konca solskega leta).
Pri dolocanju zakljucne ocene bom v vecji meri upostevala oceno I. stirimesecja.

Nazaj