3. Matematika

Opis vsebin

Stoznice: kroznica, elipsa ( marec-april),parabola(april-maj), parabola in neenacbe II. stopnje z eno neznanko ( maj- junij). Hiperbola ( v obliki raziskave)

Ocenjevanje:

Preverjanje procesov ucenja: med videolekcijami in na podlagi domacih izdelkov( individualnih in skupinskih).
Ocenjevanje osvajanja ucnih vsebin: eno sprasevanje in dve oceni na podlagi skupin domacih pisnih izdelkov (ena ob koncu aprila in ena ob koncu solskega leta).
Pri dolocanju zakljucne ocene bom v vecji meri upostevala oceno prvega stirimesecja.

Nazaj