1. MATEMATIKA

Opis vsebin

I.H
Učne enote Čas (razporeditev po mesecih) Preverjanje
MONOMI: utrjevanje izrazov z monomi - vse operacije z monomi. konec FEBRUARJA, zečetek MARCA Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje
POLINOMI: definicija, stopnja polinoma, homogeni polinomi, računanje s polinomi – algebrsko seštevanje, množenje monoma s polinomom, množenje polinoma s polinomom; posebni produkti; reševanje algebrskih izrazov s posebnimi produkti. MAREC/APRIL Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje
RAZSTAVLJANJE polinomov MAJ Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje
GEOMETRIJA: aksiomatski sistem, osnovni geometrijski pojmi (točka,premica ravnina), definicija, vrste in lastnosti daljice, poltraka, kota; trikotnik.
Uporaba e-ucbenika ter GeoGebre konec MAJA, začetek JUNIJA Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog

4.g
Učne enote Čas (razporeditev po mesecih) Preverjanje
POLINOMI: definicija, stopnja polinoma, homogeni polinomi, računanje s polinomi – algebrsko seštevanje, množenje monoma s polinomom, množenje polinoma s polinomom; posebni produkti; reševanje algebrskih izrazov s posebnimi produkti. MAREC/APRIL Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje
RAZSTAVLJANJE polinomov APRIL/MAJ Formativno preverjanje s postavljanjem vprašanj med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog, pisno preverjanje
GEOMETRIJA: aksiomatski sistem, osnovni geometrijski pojmi (točka,premica ravnina), definicija, vrste in lastnosti daljice, poltraka, kota; trikotnik.
Uporaba e-ucbenika ter GeoGebre MAJ/ JUNIJ Formativno preverjanje z razgovorom med srečanji, pregled in ocenjevanje domačih nalog

Ocenjevanje:

- sprotno in redno preverjanje za pridobivanje povratnih informacij v zvezi z razumevanjem predelane snovi (pri vsakem srečanju)
- pregled in ocenjevanje domačih izdelkov (točnost, natančnost, popolnost, izvirnost, berljivost in preglednost izdelka, oddajanje nalog v učilnico v predvidenem roku, upoštevanje danih navodil)
- sodelovanje in diskusija med srečanji

Nazaj