3. Latinščina

Opis vsebin

Cezar, De bello Gallico VII, 50-52 in preverjanje (5 ur).
Katul, življenje in delo (ppt). Liber 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11. (11 ur)
Književnost: Enij (1 ura).Komedija: Plavt in Terencij (2 uri). Rimsko letopisje: Kato (2 uri), Satira: Lucilij (1 ura). Preverjanje.

Ocenjevanje:

Cezarja sem že preverjala s spraševanjem na daljavo. Delo na Katulovih besedilih spremljam sprotno. Književnost bom preverila s spraševanjem.

Nazaj