5. Latinščina

Opis vsebin

Filozofski napotki v Senekovem delu De providentia (odlomki) (1 ura); Apulejeva Apologija, Metamorfoze in roman kot žanr, Pravljica o Amorju in Psihi, Apulej in Collodi (6 ur); Plinij Starejši in enciklopedizem (Naturalis historia), Plinij Mlajši in njegov odnos s Trajanom. Trajan in krščanstvo. (Epistulae). (2 uri). Tacitove zgodovinske vzporednice.( 1 ura). Razmišljanje o času, smrti, samomoru v obravnavanih avtorjih in v Sv. Avguštinu. ( 3 ure)

Ocenjevanje:

Preverjala bom poznavanje argumenta predvsem z ustnim spraševanjem, diskusijo v razredu, ocenila bom domače izdelke, komentarje videoposnetkov idr.

Nazaj