4. Latinščina

Opis vsebin

Ovidij: Metamorfoze, s posebnim poudarkom na sledeče preobrazbe: Faetont, Narcis, Piram in Tizba, Prokna in Filomela, Filemon in Bavkida, Medeja, Pigmalion. Ovidij: Heroide, Didaktično pesništvo. Ovidij in Shakespeare: primerjava ljubezni med Piramom in Tizbo. (8 ur) Tibul in Propercij. (1 ura) Vergilov opus (4 ure).

Ocenjevanje:

Ocenjevanje domačih raziskav, prikaz PowerPointa, poznavanje argumenta, ustno spraševanje, diskusija v razredu.

Nazaj