3. Latinščina

Opis vsebin

Plavt in arhaično gledališče (ponovitev) (2 uri); Ciceronova retorična, politična, filozofska dela. Ciceronova pisma.( 7 ur) Vojna v Cezarjevih delih. Cezar in Tacit: njun odnos do Germanov.(2 uri) Vergilov opus. (5 ur)

Ocenjevanje:

Ocenjevanje domačih izdelkov (raziskava), ustno spraševanje, diskusija v razredu.

Nazaj