5. Latinščina

Opis vsebin

Kužne bolezni v antiki: Tukidid, Historiai 47-54 in Lukrecij, De rerum natura VI 1090-1285. (5 ur)
Seneka, 47. pismo 15-21. (6 ur)
Tacit, Germanija 1-5. (6 ur)
Književnost: Juvenal, Lukan, Marcial, Kvintilijan, Plinij Mlajši. Tacit. Petronij, Apulej. (8 ur)

Ocenjevanje:

Seneka sem preverila z ocenjevanjem razčlenjene naloge o 47. pismu. Delo na Tacitovem besedilu spremljam sprotno na dodeljenih nalogah. Književnost bom preverila s spraševanjem-diskusijo o obravnavanih avtorjih v pripravo na zaključni izpit.

Nazaj