4. Latinščina

Opis vsebin

Cicero, De officiis I 21-23; 28-30; 50-52. (11ur).
Vergilij, Bukolika I. (4 ure)
Književnost: Cicero. Oris Avgustejske dobe. Kultura in mecenstvo.Vergilij.Horacij. (7 ur)

Ocenjevanje:

Ciceronovo besedilo sem že preverila s spraševanjem, načrtujem še spraševanje iz književnosti. Sprotno spremljam delo dijakov na dodeljenih nalogah.

Nazaj