1. Informatika

Opis vsebin

februar - marec
ZGRADBA IN DELOVANJE RAČUNALNIKOV
a. Strojna oprema
- Von Neumannov model računalnika
- Centralna procesna enota
- Hierarhija pomnilnikov
- Registri, glavne pomnilne enote (RAM, ROM)
- Sekundarni pomnilniki (trdi diski, zgoščenke, DVD-ji, idr.)
- Vhodno-izhodne enote
b. Delovanje CPE

marec - april
OPERACIJSKI SISTEMI
a. Programska oprema (sistemska in uporabniška programska oprema, vrste uporabniških programov)
b. Operacijski sistem Windows
- Grafični vmesnik in večopravilnost, okna in viri računalnika
c. Struktura Datotečnega sistema in opravljanje z njim
- Logična in fizična predstavitev datotek
- Fizično zapisovanje podatkov in ureditev diska
d. Osnovni ukazi DOS-ove lupine za upravljanje datotečnega sistema
- dir, copy, mkdir
e. operacijski sistem Linux
f. Dostopnost in licence programske opreme

maj – junij:
OSNOVE RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ IN OSNOVE RAČUNALNIŠKE VARNOSTI
a. Uvod v Računalniška omrežja
- Glavni sestavni deli računalniškega omrežja
b. Internet
c. Svetovni splet
d. Varno brskanje po spletu
- Nevarnosti svetovnega spleta (spletno najstniško nasilje, idr.)
- Varna obnašanja in spletni bonton
e. Elektronska pošta
f. Izbira varnega gesla
g. Elektronski podpis

Ocenjevanje:

Poznavanje vseh argumentov bom preveril z ustnim spraševanjem, z ocenjevanjem domačih izdelkov, z diskusijo v razredu in s pisnim preverjanjem, s pomočjo Google Obrazcev

Nazaj