4. Informatika

Opis vsebin

februar – marec
PROGRAMSKI JEZIK PYTHON 3.x
- Namestitev in nastavitev tolmača
- Interaktivni tolmač in njegovo okolje, osnovna uporaba
- Razvojno okolje Thonny – namestitev, nastavitev in osnovna uporaba
- Struktura programa v jeziku Python
- Podatkovni tipi:
- števila (int in float),
- nizi znakov (string),
- Spremenljivke: življenjska doba in doseg
- Ključne besede
- Izhodni in vhodni podatki (tipkovnica): print(), input() in "+" (lepljenje ali konkatenacija nizov)
- aritmetični, primerjalni, logični in bitni operatorji
- Komentarji v jeziku Python
- Glavne funkcije

marec – april:
KRMILNE STRUKTURE
a. Selekcija:
- if stavki
- elif in else
- uporaba logičnih operatorjev
b. Iteracija:
- for zanke
- ključna beseda in
- funkcija range()
- while zanke
- stavki break, continue in pass

marec – april:
PYTHON: KOMPLEKSNI PODATKOVNI TIPI
a. Seznami
b. Slovarji
c. Terke
d. Množice

maj – junij:
PYTHON: FUNKCIJE
a. Sestava funkcij
b. Podajanje parametrov pri funkcijah

maj – junij:
PYTHON: OBRAVANAVA IZJEM TER PISANJE IN BRANJE DATOTEK
a. definicija izjeme
b. Obravnavanje izjem v Pytohn-u
c. Funkciji read in write
d. Pravila za varno pisanje/branje datotek

Ocenjevanje:

Poznavanje vseh argumentov bom preveril z ocenjevanjem domačih izdelkov, z diskusijo v razredu, z grafično in pisno produkcijo med videolekcijo in s pisnim preverjanjem, s pomočjo Google Obrazcev

Nazaj