3. Informatika

Opis vsebin

marec – april
PYTHON: KOMPLEKSNI PODATKOVNI TIPI
a. Seznami
b. Slovarji
c. Terke
d. Množice

maj – junij:
HTML, CSS IN OBLIKOVANJE SPLETNIH STRANI
a. Okolje w3school za laboratorijsko delo in samostojno učenje
b. Osnovna struktura enostavne spletne strani
c. Osnovne značke za vnašanje podatkov v spletno stran
d. Vrstično, notranje in zunanje oblikovanje s CSSjem
e. Sprememba lastnosti značk HTML (barva, velikost, obrobja ipd)
f. Spoznavanje razporeditev predelov (layout) spletne strani

Ocenjevanje:

Poznavanje vseh argumentov bom preveril z ocenjevanjem domačih izdelkov, z diskusijo v razredu in s pisnim preverjanjem, s pomočjo Google Obrazcev

Nazaj