5. Grščina

Opis vsebin

Sofokles, življenje in delo (ppt). Spremna beseda K. Gantarja v izdaji Kondor (1987). Kralj Ojdip 1-150. (10 ur)
Književnost: Kalimah, Apolonij Rodoški, Teokrit. Polibij. Plutarh, Lukijan. (9 ur)

Ocenjevanje:

Sofokla bom preverila s spraševanjem, književnost s spraševanjem-diskusijo v pripravo na zaključni državni izpit.

Nazaj