3. Grščina

Opis vsebin

Herodot. Življenje in delo, zgodovinska metoda (ppt). Branje I 1, I 5, 3-4, I 86, 1-6, IV 74-75. Značilnosti jonskega narečja. (10 ur)
Književnost: Novo pesništvo-lirika. Elegija: Kalinos, Mimnermos, Teognis. Jambsko pesništvo: Arhilohos. (7 ur)
Nepravilni glagoli: nastavitev dela za poletne mesece (2 uri).

Ocenjevanje:

Herodota in književnost bom preverjala z dvema spraševanjema, sproti bom spremljala delo na domačih nalogah.

Nazaj