4. FIZIKA

Opis vsebin

Med zdravstveno emergenco smo obravnavali in se obravnavamo magnetizem po predvidenem zacetnem ucnem nacrtu. zacetni ucni nacrt bomo izpeljali do konca.

Ocenjevanje:

Dijake bom ocenil na podlagi :
1 ) ocene iz prvega polletja
2 ) sodelovanja dijakov pri izvajanju domacih nalog (redno oddajanje nalog)
3 ) kakovosti domacih izdelkov (oblika, natancnost postopka, popolnost postopka (formule, merske enote, racuni ..), pisava)
4 ) sodelovanja dijakov pri videolekcijah
5 ) napredovanje pri dojemanju snovi (to bo razvidno od nacina (postopka), po katerem je dijak izpeljal domaco vajo; morebitne napake pri racunanju bodo vplivale le delno)

Nazaj