3. Filozofija

Opis vsebin

Platon: država (3 ure)
Aristotel (7 ur)
Helenizem: stoiki, epikurejci in skeptiki (4 ure)

Ocenjevanje:

Pri vaski učni uri na daljavo bom preko diagnostičnega preverjanja ugotavljala obstoječe (ne)znanje in (ne)razumevanje obravnavane učne vsebine. Dijaki bodo nato iz posameznih učnih enot imeli domačo nalogo v obliki strukturiranih vprašanj. Pisni izdelki bo ocenjen. Dijaki bodo nalogo oddali v ustreznem časovnem roku. Dijaki bodo iz učne enote ocenjeni tudi preko ustnega sparševanja. Namen ustnega sprašavanja je ugotviti v kolikšni meri dijak/dijakinja razume obravnavano vsebino (izlušči bistvo in poda s svojimi besedami) in pravilno uporablja strokovno izrazoslovje. Pomemben del ocenjevanja je tudi sodelovanje, redno opravljanje krajših nalog, ki so del učne enote (npr. ogled krajšega video posnetka, kritično branje besedila) ter oddajanje domačih nalog (strukturirana vprašanja in morebitna poprava le-teh) v določenem roku.

Nazaj