1. Angleščina

Opis vsebin

Aktualne teme (globalni problemi): 4 ure
4. poglavje - besedila, posnetki, vaje: 5 ur
Globalni problemi (besedišče): 1 ura
Bodočnik: slovnični del 4. poglavja: 3 ure
Poprava nalog: 4 ure
Preverjanja (poročanja, spraševanja, šolska naloga): 6 ur

Ocenjevanje:

Poleg splošnih kriterijev (sodelovanje, redna oddaja nalog, kvaliteta in poglobljenost nalog, napredovanje v kompetencah) bom vsakega dijaka ocenila z naslednjimi preverjanji:
- predstavitev aktualnega članka s Powerpoint (1 ustna ocena)
- spraševanje 4. poglavja (besedišče, slovnica, speaking) (1 ustna ocena)
- 2. šolska naloga (1 pisna ocena)
Tem ocenam se doda ocena 1. šolske naloge, ki smo jo pisali v razredu 13. februarja.

Nazaj