4. ANGLEŠČINA

Opis vsebin

Marec (5 UR)
SOLVING CAMBRIDGE TESTS: levels B2, C1 and C2 – open cloze, Use of English, Reading and Listening tests.

APRIL (4 URE)
Grammar: the definite, the indefinite and the zero article.
Grammar: Reported speech and reporting verbs.

MAJ (3 URE)
Vocabulary, speaking, listening, critical thinking): PPT Global issues: Ted Talk, BBC, CNN and other newspapers

Ocenjevanje:

ustno spraševanje z individualnim testom, predstavitev PPT-ja, redno opravljanje domačih nalog in sodelovanje pri videokonferencah.

Nazaj