2. ANGLEŠČINA

Opis vsebin

MAREC (4 URE)
Grammar: the passive voice
Listening and speaking: Covid-19
Vocabulary: epidemics

APRIL (4 URE)
Reading: The influencers
Vocabulary: advertising
Creative writing: Creating your short branded film
Listening: advertisement

MAJ (4 URE)
A letter to a newspaper.

Ocenjevanje:

ustno spraševanje z individualnim testom, kreacija reklame, redno opravljanje domačih nalog in sodelovanje pri videokonferencah.

Nazaj