1. ANGLEŠČINA

Opis vsebin

marec ( 4 URE)
UNIT 3: FEELING GOOD
Grammar and listening: Past Simple and Present Perfect 

april (4 URE)
Reading and Vocabulary: Happiness – Idioms of happiness and sadness, noun suffixes: -ness, -ity, synonyms. 
Vocabulary bank: Feelings, health problems.

maj / junij (5 UR)

4 GIM: Writing: A personal letter.

1.H: Culture: PPT presentation of Anglo-speaking countries

Ocenjevanje:

ustno spraševanje z individualnim testom, ustno spraševanje v obliki debate, ocenjevanje PPT-ja in govornega nastopa, redno opravljanje domačih nalog in sodelovanje pri videokonferencah.

Nazaj