2. Angleščina

Opis vsebin

Aktualne teme (2 uri): možnost predstavitve članka
8. poglavje (poklici): besedišče, razumevanje tekstov: 4 ure
Slovnica 8. poglavje: (speculating about the past): 3 ure
Prošnja za delo: 2 uri
Poprava domačih nalog: 3 ure
Preverjanja (poročanje člankov, spraševanja, šolska naloga): 6 ur

Ocenjevanje:

Poleg splošnih kriterijev ocenjevanja (sodelovanje, redna oddaja nalog, kvaliteta in poglobljenost nalog, napredovanje v kompetencah) bom pri ocenjevanju dijaka upoštevala naslednje ocene:
- Ankete: izdelava in PPT predstavitev (1 ustna ocena)
- Ustno spraševanje 7. in 8. poglavja (besedišče, slovnica, speaking) (1 ustna ocena)
- 2. šolska naloga (1 pisna ocena)
- morebitna predstavitev aktualnega članka s Powerpoint (plus)

Tem ocenam se doda ocena pisnega izdelka (iz intervjuja v poročilo), ki so jo dijaki prejeli februarja med rednim poukom.

Nazaj