ZGODOVINA IN FILOZOFIJA

Opis vsebin

Oktober: Preseljevanje ljudstev, Bizantinsko cesarstvo, zgodnja krščanska doba, Karel Veliki in karolinška dinastija. Kaj je filozofija, Filozofski pojmi in vprašanja, Jonski naravoslovci, Pitagora, Heraklit. November: Saška dinastija, Evropa okoli leta 1000, Karantanija, Boj za investiture, Križarske vojne, Rekonkvista. Eleati: Parmend, Zenon; Pluralisti: Empedokles, Anaksagoras in Demokrit. December: Viteški redovi, Friderik I in Friderik II, Mongoli. Sofisti: Protagora, Gorgias; Sokrat. Januar: Avignonsko papeštvo, Italijanske komune, kuga 1348. Platon. Februar: Stoletna vojna, vojna dveh rož, padec Konstantinopla in osmanske širitve na Balkanu. Aristotel. Marec: Vzpon Španije in Portugalske, velika odkritja, Italijanske vojne Henenistična doba: Epikurejci, Stoiki in Skeptiki. April: Reformacija, Protireformacija. Patristi: sv. Avguštin. Maj: Verske vojne Sholastika: Anzelm iz Aoste, Tomaž Akvinski, Viljem Ockhamski . Junij: Utrjevanje

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo pridobil minimalno/zadostno znanje vsake učne enote, s tem da popravi morebitne negativne ocene.

Nazaj