zgodovina

Opis vsebin

Ponovitev lanske snovi: Grčija - dežela neštetih polis. Vsehelenska ideja. Grška kultura. Grško-perzijske vojne. Zlata doba Aten. Peloponeška vojna. Imperij Aleksandra Velikega. (20 ur v septembru, oktobru, novembru).

Ustanovitev Rima, kraljevina, rimska družba za časa kraljev, boj plebejcev za svoje pravice, osvajanje srednje Italije. (8 ur v decembru).

Osvajanje italskega polotoka in Sredozemlja, punske vojne. (10 ur v januarju).

Kriza rimske republike, prehod v cesarsko obdobje. Julijsko klavdijska rodbina, vrh rimskega cesarstva. (10 ur v februarju).

Pretresi v rimski družbi v drugem in tretjem stoletju po Kristusu. (10 ur v marcu).

Pozna antika: postopen razpad rimskega cesarstva, krščanstvo, preseljevanje narodov, padec zahodnorimskega cesarstva in pomen, ki ga je imel za Evropo. (8 ur v aprilu).

Zgodnji srednji vek: barbarske države, Karel Veliki in fevdalni red. (10 ur v maju).

Arabci in islam. Civilizacija ob samostanih. ( 6 ur v juniju).

Zemljepis: raziskovanje sveta s posebnim ozirom na Severno in Latinsko Ameriko. (10 ur v septembru-decembru).

Zemljepis: raziskovanje sveta s posebnim ozirom na Oceanijo in Avstralijo. (10 ur v januarju-marcu).

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo zadostno poznal učne vsebine. Njegovo besedišče bo ustrezno. Bo sodeloval in se zanimal za snov. Bo popravil vse negativne ocene.

Nazaj