Zgodovina

Opis vsebin

september
Sintetični pregled zgodovine zadnjih dvajsetih let 19. stoletja. Nastanek političnih strank na Slovenskem, Zadružništvo, Krek, jugoslovanska ideja, neoilirizem, preporodovci, imperializem in kolonializem

oktober
Zgodovinska desnica in levica na oblasti v Italiji. Berlinski kongres. (ponovitev) Doba slogaštva, Trojni sporazum, antanta, rusko-japonska vojna, burska vojna, aneksija BiH, balkanske vojne, zasedba Tripolitanije in Dodekaneza

november
Prva svetovna vojna. Vzroki prve svetovne vojne. Začetek vojne. Evropa v plamenih. Velike frontne bitke. Izčrpanje sil na obeh straneh. Konec vojne.

december
Revolucionarna vrenja v obdobju prve svetovne vojne. Oktobrska revolucija v Rusiji in njeni odmevi. Ravolucija v Nemčiji. Revolucija na Madžarskem.

januar
Svet po prvi svetovni vojni. Spremenjena politična slika. ZDA svetovna velesila. Politične in gospodarske krize v dvajsetih letih. Padec vrednotnic na newyorški borzi (1929) in začetek gospodarske krize v svetu.

februar
Fašizem v Italiji. Reakcija fašizmu ali fašistični miselnosti, nastanek ljudskih front (Francija, Španija).
Slovenci po prvi svetovni vojni. Boj za slovenske meje. Nastanek države Srbov-Hravatov in Slovencev (SHS). Nastanek kraljevine SHS.

marec
Vzroki za nastanek druge svetovne vojne. Naraščanje nemške moči. Ozemeljske zahteve nacistične Nemčije. Prve vojne operacije druge svetovne vojne. Boj na kopnem, na morju in v zraku, tudi po časovni razporeditvi (vstop ZDA v vojno, decembra 1941)
Odporniška gibanja. Ponekod okupatorji dobijo oporo v domačem prebivalstvu. Kolaboracionizem in kolaboracionisti

april
Obračun druge svetovne vojne: gmotne in duhovne posledice. Odkritje genocida. Mednarodno Nüremberško sodišče. Nova ureditev sveta. Svet po drugi svetovni vojni. Pariška mirovna konferenca. Hladna vojna. Trumova doktrina. Marshallov načrt za materialno obnovo Evrope.

maj
Kratek prikaz nekaterih kriznih žarišč in lokalnih vojn: Tržaško vprašanje, STO in londonski memorandum. Vojna v Vietnamu (po francoski vojski, ameriška vojska); Nevarnost atomske vojne zaradi ruskih oporišč na Kubi. Bližnji Vzhod.

junij
Ponavljanje in utrjevanje snovi za državni izpit

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak mora uspešno opraviti vse zgoraj navedene dejavnosti.

Nazaj