ZGODOVINA

Opis vsebin

Oktober: Sto letna vojna, vojna dveh rož, velika odkritja. November: Reformacija, protireformacija, verske vojne. December: Angleška revolucija, absolutistične države. Januar: Razsvetljeni vladarji: Marija Terezija, Jožef II, Karel XII, Peter Veliki in Katerina II. Februar: Francoska revolucija, Ameriška revolucija Marec: Industrijska revolucija, Napoleon April: Restavracija, pomlad narodov in nacionalizem. Maj: Združitev Italija in Nemčije Junij: Utrjevanje.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo pridobil minimalno/zadostno znanje vsake učne enote, s tem da popravi morebitne negativne ocene.

Nazaj