zgodovina

Opis vsebin

Sintetični pregled celotne zgodovine 19. stoletja, od dunajskega kongresa, Metternichovega absolut., pomladi narodov, marčne revolucije, italijanskih vojn za neodvis., do ameriške secesijske vojne.
Obdobje ob koncu 19. stoletja in na začetku 20. stoletja. Znanstveni in tehnični razvoj.
september
5 ur

Zgodovinska desnica in levica na oblasti v Italiji. Berlinski kongres. Doba slogaštva, Trojni sporazum, antanta, rusko-japonska vojna, burska vojna, aneksija BiH, balkanske vojne, zasedba Tripolitanije in Dodekaneza
oktober
7 ur

Prva svetovna vojna. Vzroki prve svetovne vojne. Začetek vojne. Evropa v plamenih. Velike frontne bitke. Izčrpanje sil na obeh straneh. Konec vojne.
november
7 ur

Revolucionarna vrenja v obdobju prve svetovne vojne. Oktobrska revolucija v Rusiji in njeni odmevi. Ravolucija v Nemčiji. Revolucija na Madžarskem.
december
7 ur

Svet po prvi svetovni vojni. Spremenjena politična slika. ZDA svetovna velesila. Politične in gospodarske krize v dvajsetih letih. Padec vrednotnic na newyorški borzi (1929) in začetek gospodarske krize v svetu.
januar
7 ur

Fašizem v Italiji. Reakcija fašizmu ali fašistični miselnosti, nastanek ljudskih front (Francija, Španija).
Slovenci po prvi svetovni vojni. Boj za slovenske meje. Nastanek države Srbov-Hravatov in Slovencev (SHS). Nastanek kraljevine SHS.
februar
6 ur

Vzroki za nastanek druge svetovne vojne. Naraščanje nemške moči. Ozemeljske zahteve nacistične Nemčije. Prve vojne operacije druge svetovne vojne. Boj na kopnem, na morju in v zraku, tudi po časovni razporeditvi (vstop ZDA v vojno, decembra 1941)
Odporniška gibanja. Ponekod okupatorji dobijo oporo v domačem prebivalstvu. Kolaboracionizem in kolaboracionisti
marec
8 ur

Obračun druge svetovne vojne: gmotne in duhovne posledice. Odkritje genocida. Mednarodno Nüremberško sodišče. Nova ureditev sveta. Svet po drugi svetovni vojni. Pariška mirovna konferenca. Hladna vojna. Trumova doktrina. Marshallov načrt za materialno obnovo Evrope.
april
6 ur

Kratek prikaz nekaterih kriznih žarišč in lokalnih vojn: Tržaško vprašanje, STO in londonski memorandum. Vojna v Vietnamu (po francoski vojski, ameriška vojska); Nevarnost atomske vojne zaradi ruskih oporišč na Kubi. Bližnji Vzhod.
maj
8 ur

ponavljanje in utrjevanje snovi za državni izpit
junij 4 ure

Pouk državljanske vzgoje. Obravnaval bom drugi del ustave in dnevnega časopisja, teme bodo vezane na politično in istitucionalno stanje v državi in parlamentarno delovanje.

Učna vsebina. Branje drugega dela ustave in razlaga istitucionalne ureditve države v perspektivi pozicije in opozicije in dogovarjanja med strankami (Članki iz časopisov)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo izpolnil predvidene cilje in dosegel oceno šest (6)

Nazaj