ZGODOVINA

Opis vsebin

Oktober: Preseljevanje ljudstev, Bizantinsko cesarstvo, zgodnja krščanska doba, Karel Veliki in karolinška dinastija. November: Saška dinastija, Evropa okoli leta 1000, Karantanija, Boj za investiture, Križarske vojne, Rekonkvista. December: Viteški redovi, Friderik I in Friderik II, Mongoli. Januar: Avignonsko papeštvo, Italijanske komune, kuga 1348. Februar: Stoletna vojna, vojna dveh rož, padec Konstantinopla in osmanske širitve na Balkanu. Marec: Vzpon Španije in Portugalske, velika odkritja, Italijanske vojne April: Reformacija, Protireformacija. Maj: Verske vojne Junij: Utrjevanje

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo pridobil minimalno/zadostno znanje vsake učne enote, s tem da popravi morebitne negativne ocene.

Nazaj