Zgodovina

Opis vsebin

REFORMACIJA in PROTIREFORMACIJAObravnavali bomo obdobje verskih sporov s posebnim poudarkom na figurah Martina Lutra in Jeana Kalvina ter na širjenju reformatorskih naukov v severni in zahodni Evropi. Dijaki bodo spoznali pogoje, ki so omogočili nastanek „svetovnega cesarstva“ Karla V, njegovo raznolikost in notranje problematike ter poskus reakcije proti verski reformi. Razlaga tridentinskega koncila bo uvedla obdobje protireformacije.Vpliv reformacije in protireformacije na slovenski prostor.
September - oktober

RAZVOJ ABSOLUTIZMA in Angleška revolucijaObravnavali bomo politične spremembe nekaterih evropskih držav v smeri absolutne monarhije; uveljavitev parlamentarizma proti absolutističnim težnjam v Angliji, državljansko vojno in Glorious Revolution.
Oktober - november

Razvoj gospodarstva, družbe in svetovne trgovine v 17. stoletju in prvi polovici 18. stoletja.Dijaki bodo spoznali različne dinamike gospodarstva v obdobju pred industrijsko revolucijo: agrarni kapitalizem, trgovanje s kolonijami, širjenje vpliva zahodne Evrope na svetovni ravni ter probleme odnosa zahodnjakov s staroselskimi populacijami. Primerno bomo ovredotili tematiko suženjstva. Uvedli bomo tematiko znanstvene revolucije in pojem iluminizma.
PROSVETLJENI ABSOLUTIZEM
V okviru tematike prosvetljenega absolutizma se bomo osredotočili na Avstrijo, ki jo je tovrstna politika krepko zaznamovala. Spoznali bomo reforme v času Marije Terezije in Jožefa II ter sočasno dogajanje na Slovenskem. Dijaki bodo dogodke na evropski ravni povezali z lokalno zgodovino in spoznali razvoj Gorice in Trsta v 17. in 18. stoletju.
November

AMERIŠKA REVOLUCIJARazvoj kolonij v Severni Ameriki v teku 17. in 18. stoletja; kulturno in družbeno okolje, ki je sprožilo upor proti Angliji in težnje po demokratični ureditvi države. Ameriška ustava, notranje razlike med zveznimi državami, širjenje proti zahodu celine s trajnim procesom kolonizacije novih ozemelj.
December

FRANCOSKA REVOLUCIJA, NAPOLEON in RESTAVRACIJAOd premis za krizo Ancien Régime-a iluminizem, uveljavitev novih političnih idealov) do zloma monarhije in raznih faz v dobi Revolucije. Od tega bomo prešli na vzpon Napoleona, njegova vojaška osvajanja, novosti, ki jih je njegova uprava uvedla v velikem delu zasedene Evrope in njegov končni poraz. Dunajski kongres in Restavracija.
Januar - Februar

INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA in LIBERALNE REVOLUCIJETehnološki in gospodarski napredek ter z njim povezane družbene spremembe – nastanek delavskega vprašanja.Nastanek nacionalnih in liberalnih gibanj, revolucije 1820 – 1830 – 1848. Uveljavljanje meščanstva in širjenje političnih pravic.
Marec

ZEDINJENJE ITALIJE IN NEMČIJEDijaki bodo spoznali politične in kulturne pogoje, ki so omogočili rojstvo dveh nacionalnih držav Italije in Nemčije. Obravnavali bomo pojma zgodovinske desnice in levice, vojne za združitev Italije in glavne osebnosti Risorgimenta.; prusko-avstrijsko in prusko-francosko vojno s poudarkom na osebnosti Bismarcka.Povezavo s slovensko in lokalno zgodovino bo nudila poglobitev tematike razvoja slovenske narodne identitete in analiza kulturne in družbene situacije v Gorici in Trstu v obdobju vzpona nacionalnih ideologij in trenj.
April - Maj

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak mora uspešno opraviti vse zgoraj navedene dejavnosti.

Nazaj