VEROUK

Opis vsebin

SEPTEMBER-NOVEMBER: Etične dileme, razvoj moralne zavesti, BIOETIKA in najpombnejša vprašanja: kloniranje, evtanazija, umetna oploditev
DECEMBER-FEBRUAR: Vzhodna verstva in njihov vpliv na svetovne dogodke, primerjava s krščanstvom.
MAREC-MAJ: Krščanska antropologija: pojmovanje človeka, trihotomija: duhovnost, duševnost, telesnost. Zakrament zakona: ljubezen in erotika,
Filozofija religije: spoznavanje Boga in odnos v zgodovini; Dekalog 1.
JUNIJ: Ponavljanje in ocenjevanje.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo poznal večino učnih vsebin, če bo pri pouku sodeloval in če bo ustrezno pripravil in podal zahtevani referat.

Nazaj