VEROUK

Opis vsebin

SEPTEMBER,OKTOBER: krščanstvo: izvedba avtentične naloge:snemanje oddaje.
pravoslavje:zgodovinski nastanek, razlike v dogmatiki in liturgiki, ikone;
NOVEMBER: protestantizem: značilnosti, vrste, sekte v protestantizmu;
DECEMBER:,JANUAR,FEBRUAR: novodobna duhovnost: značilnosti, astrologija, magija, spiritizem, satanizem, ekoreligija, sekte mladih (ogled dokumentarnih filmov o sektah);
MAREC,APRIL : antropologija: iskanje življenjskega smisla (delo z učbenikom), vpliv sodobnih medijev ( ogled filma);
MAJ: Sveto pismo: osnovne značilnosti, eksegetika in hermenevtika, prva poglavja Svetega pisma( Geneza);
JUNIJ: ponavljanje in zaključevanje;

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo poznal večino predelanih učnih vsebin ( glavne zančilnosti različnih smeri v krščanstvu:katolištvo, pravoslavje in protestantizem, značilnosti novodobne duhovnosti, osnove Svetega pisma in različni vidiki interpretacije.

Nazaj