VEROUK

Opis vsebin

SEPTEMBER-OKTOBER: Iskanje življenjskega smisla: delo z učbenikom,ogled filma in analiza, Milgramov in Ashev poskus konformizma; V. Frankl: logoterapija ( smiselnost različnih življenjskih situacij).
NOVEMBER-JANUAR: Sveto pismo in nivoji interpretacije; Najpomembnejša poglavja Svetega pisma: Geneza, Eksodus, Job, Pridigar, Psalmi, Nova zaveza.
FEBRUAR: Temperament in značaj:vrednote mladih;
MAREC-APRIL:Svoboda in odgovornost; Moralna teologija: vest, etika, morala, zakoni, ugovor vrsti, etične dileme, razvoj moralne zavesti;
MAJ: Bioetika: umetna oploditev, splav, evtanazija, kloniranje...
JUNIJ: ponavljanje in ocenjevanje.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo poznal temeljne značilnosti Svetega pisma, osnove moralne teologije in pripravil ter primerno predstavil zahtevani referat.

Nazaj