VEROUK

Opis vsebin

SEPTEMBER,OKTOBER: Osnovni religiozni pojmi ( tematika iz lanskega učnega programa): religioznost,verstva sveta,vera.
NOVEMBER,DECEMBER: Religiozni jezik: govorica simbolov, svetopisemske literarne oblike: prilika ali parabola, psalm, preroška literatura, tišina.
JANUAR,FEBRUAR,MAREC: Osnovni elementi religije: obredi, miti, praznovanja;
Nastanek in razvoj religij-plemenska verstva.
APRIL, MAJ: Judovstvo: podrobna razčlenitev najpomembnejših značilnosti (obisk sinagoge), vpliv judovstva na sodobno družbo (skupinsko delo), ogled filma o judovstvu.
Krščanstvo: osebnost Jezusa Kristusa skozi zgodovino, literaturo, likovno in filmsko umetnost; nastanek in razvoj krščanske skupnosti; avtentična naloga o krščanstvu: snemanje oddaje.
JUNIJ: Ponavljanje in zaključno preverjanje.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo poznal večino predelanih učnih vsebin( deefinicijo osnovnih religioznih pojmov, obrazložiti najpomembnejše verske simbole, glavne značilnosti judovstva in krščanstva, če bo sodeloval pri pouku in pripravil referat,ki ga bo ustrezno podal.

Nazaj