UMETNOSTNA ZGODOVINA

Opis vsebin

september - oktober - ponovitev in dopolnitev lanskoletne snovi: starokrščanska in bizantinska umetnost (Oglej, Ravenna), Langobardska umetnost; oktober - umetnost prehodnih obdobij; - romanika: arhitektura, novosti, sestavni elementi in tipologije, pomembni spomeniki v Evropi, Italiji in Sloveniji; - pojem grotesknega v romanski umetnosti in kulturi; - kiparstvo v romaniki: splošne značilnosti in specifični primeri; oktober - november - gotika: rojstvo in nastanek sloga, splošne značilnosti, novosti v arhitekturi, glavni spomeniki v Franciji (Saint Denis, Notre Dame v Parizu, Reims) in drugod po Evropi; - gotsko kiparstvo; - gotika v Sloveniji; - razvoj oltarnih tipologij; - slikarstvo: Cimabue, Giotto; - nekateri drugi pomembni predstavniki v slikartsvu in kiparstvu; december - januar - začetek renesanse v Italiji; - pomen antike in humanizma; - znanstvena perspektiva; - Brunelleschi, Donatello, Masaccio; januar - februar - renesansa: značilnosti, tehnične novosti, primerjava in vpliv na italijansko renesanso (Jan van Eyck); - zgodnja renesansa: splošni pregled in pomembnejši avtorji; marec - april - visoka renesansa: Leonardo, Michelangelo, Raffaello; - beneška šola; - manierizem; maj - barok: značilnosti arhitekture; Caravaggio, Bernini; maj - barok in rokoko: evropska dvorna in cerkvena arhitektura, evropski mojstri;

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dokazal, da je usvojil osnovne učne vsebine/pojme vseh učnih enot.

Nazaj