Umetnostna zgodovina

Opis vsebin

september
- ponovitev in dopolnitev lanskoletne snovi (barok, rokoko)

oktober - november
- neoklasicizem: David, Canova;
- Goya;
- romantika: Gericault, Delacroix, Friedrich, Turner, Constable, Hayez;
- arhitektura v prvi polovici 19. stoletja: neoklasicizem, romantika in oživljanje historičnih slogov;
- slovenski umetniki 19. stoletja: Franc Kavčič, Jožef Tominc, Jurij Šubic, Anton Ažbe

november - december
- rojstvo fotografije;
- realizem: Courbet in druge izkušnje v slikarstvu (Barbizonska šola, Millet);
- začetek impresionizma: Manet;

januar - februar
- impresionizem: Monet, Degas, Renoir;
- slovenski impresionisti;
- neoimpresionizem in postimpresionizem: Seurat, Cezanne, Van Gogh, Gauguin;

marec
- secesija v slikarstvu in arhitekturi: Klimt, Schiele, Maks Fabiani, Jože Plečnik;

marec - april - maj
- rojstvo avantgard: futurizem in kubizem (Picasso, Braque); Matisse;
- nemški ekspresionizem in ekspresionizem na Slovenskem;
- abstrakcija (Kandinski, Klee, Mondrian);
- Bauhaus, funkcionalizem in novo pojmovanje arhitekture (Le Corbusier);
- konstruktivizem;
- avantgardna umetnost v Sloveniji in na Primorskem: Avgust Černigoj, Veno Pilon, Lojze Spazzapan;
- dadaizem;
- nadrealizem;

maj
- glavne smernice razvoja umetnosti od drugega povojnega obdobja do sodobnosti (abstraktni ekspresionizem, pop art, konceptualna umetnost, performance, land art, street art, ipd.);

Nekatere vsebine, predvsem tiste vezane na sodobnejšo umetnost, vlogo umetnosti v družbi, estetska vprašanja itd., bomo opravnavali skozi celotno leto, ne preko kronološkega pristopa, pač pa preko primerjalnega z drugimi vsebinami in kritične debate v razredu.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegal pozitivno oceno v vseh učnih enotah.

Nazaj