UMETNOSTNA ZGODOVINA

Opis vsebin

september - dopolnitev lanskoletne snovi (barok, rokoko) september - oktober - november - neoklasicizem: David, Canova; - Goya; - romantika: Gericault, Delacroix, Friedrich, Turner, Constable, Hayez; - arhitektura v prvi polovici 19. stoletja: neoklasicizem, romantika in oživljanje historičnih slogov; november - rojstvo fotografije; - realizem: Courbet in druge izkušnje v slikarstvu (Barbizonska šola, Millet); - začetek impresionizma: Manet; - slovenska umetnost 19. stoletja; december - januar - impresionizem: Monet, Degas, Renoir; - slovenski impresionisti; februar - marec - neoimpresionizem in postimpresionizem: Seurat, Cezanne, Van Gogh, Gauguin; - secesija v slikarstvu in arhitekturi: Klimt, Schiele, Maks Fabiani, Jože Plečnik; marec - april - maj - rojstvo avantgard: futurizem in kubizem (Picasso, Braque); Matisse; - nemški ekspresionizem in ekspresionizem na Slovenskem; - abstrakcija (Kandinski, Klee, Mondrian); - Bauhaus, funkcionalizem in novo pojmovanje arhitekture (Le Corbusier); - konstruktivizem; - avantgardna umetnost v Sloveniji in na Primorskem: Avgust Černigoj, Veno Pilon, Lojze Spazzapan; - dadaizem; - nadrealizem; maj - glavne smernice razvoja umetnosti od drugega povojnega obdobja do sodobnosti (abstraktni ekspresionizem, pop art, konceptualna umetnost, performance, land art, street art, ipd.); Nekatere vsebine, predvsem tiste vezane na sodobnejšo umetnost, vlogo umetnosti v družbi, estetska vprašanja itd., bomo opravnavali skozi celotno leto, ne preko kronološkega pristopa, pač pa preko primerjalnega z drugimi vsebinami in kritične debate v razredu.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dokazal, da je usvojil osnovne učne vsebine/pojme vseh učnih enot.

Nazaj