Umetnostna zgodovina

Opis vsebin

september - oktober
- ponovitev in dopolnitev lanskoletne snovi: starokrščanska in bizantinska umetnost (Oglej, Ravenna), Langobardska umetnost;

oktober
- umetnost prehodnih obdobij;
- romanika: arhitektura, novosti, sestavni elementi in tipologije, pomembni spomeniki v Evropi, Italiji in Sloveniji;
- pojem grotesknega v romanski umetnosti in kulturi;
- kiparstvo v romaniki: splošne značilnosti in specifični primeri;

oktober - november
- gotika: rojstvo in nastanek sloga, splošne značilnosti, novosti v arhitekturi, glavni spomeniki v Franciji (Saint Denis, Notre Dame v Parizu, Reims) in drugod po Evropi;
- gotsko kiparstvo;
- gotika v Sloveniji;
- razvoj oltarnih tipologij;
- slikarstvo: Cimabue, Giotto;
- nekateri drugi pomembni predstavniki v slikartsvu in kiparstvu;

december - januar
- začetek renesanse v Italiji;
- pomen antike in humanizma;
- znanstvena perspektiva;
- Brunelleschi, Donatello, Masaccio;

januar
- renesansa: značilnosti, tehnične novosti, primerjava in vpliv na italijansko renesanso (Jan van Eyck);

februar
- zgodnja renesansa: splošni pregled in pomembnejši avtorji;

marec - april
- visoka renesansa: Leonardo, Michelangelo, Raffaello;
- beneška šola;
- manierizem;

maj
- barok: značilnosti arhitekture; Caravaggio, Bernini;

maj
- barok in rokoko: evropska dvorna in cerkvena arhitektura, evropski mojstri;

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegal pozitivno oceno v vseh učnih enotah.

Nazaj