UMETNOSTNA ZGODOVINA

Opis vsebin

september - oktober - ponovitev in dopolnitev lanskoletne snovi: starokrščanska in bizantinska umetnost (Oglej, Ravenna, Bizanc), Langobardska umetnost; oktober - november - umetnost prehodnih obdobij, karolinška renesansa in otoška umetnost; - romanika: arhitektura, novosti, sestavni elementi in tipologije, pomembni spomeniki v Evropi, Italiji in Sloveniji; - arhitektura meniških redov; - pojem grotesknega v romanski umetnosti in kulturi; - kiparstvo v romaniki: splošne značilnosti in specifični primeri; november - gotika: rojstvo in nastanek sloga, splošne značilnosti, novosti v arhitekturi, glavni spomeniki v Franciji (Saint Denis, Notre Dame v Parizu, Reims) in drugod po Evropi; - gotsko kiparstvo; - gotika v Sloveniji; - razvoj oltarnih tipologij; - slikarstvo: Cimabue, Giotto; - drugi pomembni predstavniki (Nicola in Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio, Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti, Gentile da Fabriano); december - januar - začetek renesanse v Italiji; - pomen antike in humanizma; - znanstvena perspektiva; - Brunelleschi, Donatello, Masaccio; februar - renesansa: značilnosti, tehnične novosti, primerjava in vpliv na italijansko renesanso; - Jan van Eyck in drugi pomembnejši avtorji; februar - marec - zgodnja renesansa: splošni pregled in pomembnejši avtorji (Piero della Francesca, Botticelli, Mantegna, Antonello da Messina in drugi); marec - april - visoka renesansa: Leonardo, Michelangelo, Raffaello; - beneška šola; - manierizem; maj - barok: značilnosti arhitekture; Caravaggio, Bernini; maj - barok in rokoko: evropska dvorna in cerkvena arhitektura, evropski mojstri;

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dokazal, da je usvojil osnovne učne vsebine/pojme vseh učnih enot.

Nazaj