Tehnično risanje in zgodovina umetnosti

Opis vsebin

-Prazgodovinska umetnost
-Tehnična pisava - vaje / september/oktober
-Umetnost mezopotamskih kultur
-Osnovno geometrijsko načrtovanje / november/december/januar
Egipčanska umetnost
-Osnovno geometrijsko načrtovanje / februar/marec
Egejska kultura in umetnost
-Osnovno geometrijsko načrtovanje / april/maj
Prosto risanje in ustvarjanje / junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak pozna osnovne pojme učne snovi, besedni zaklad je omejen. Znanje je fotografsko , sposobnost po povezovanju je pomanjkljiva. Podajanje ni povsem samostojno. Tehnične risbe so oddane v roku, vaje so izvedene pravilno.

Nazaj