Tehnično risanje in zgodovina umetnosti

Opis vsebin

- rokoko
- aksonometrija, načrtovanje / september
- neoklasicizem
- aksonometrija, načrtovanje / oktober
- romantika, realizem, impresionizem
- nove gradbene tehnike XIX. stoletja
-načrtovanje aksonometrije in perspektiva (teorija) / november/december
- postimpresionisti
- art nouveau in secesija
- načrtovanje perspektive / januar/februar
- avantgarde v XX. stoletju
- načrtovanje perspektive, teorija senčenja in aplikacija pri načrtovanju / marec/april
- bauhaus in racionalizem v arhitekturi in umetni obrti, pop art
- senčenje in aplikacija pri načrtovanju / maj
-pregledovanje izdelkov in prosto risanje / junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak pozna osnovne pojme učne snovi, besedni zaklad je omejen. Znanje je fotografsko , sposobnost po povezovanju je pomanjkljiva. Podajanje ni povsem samostojno. Tehnične risbe so oddane v roku, vaje so izvedene pravilno.

Nazaj