Tehnično risanje in zgodovina umetnosti

Opis vsebin

-začetni sklop renesanse in zgodnja renesansa (1. sklop)
-uvod v linearno perspektivo (enobežiščna) / september/oktober
-zgodnja renesansa (2. sklop)
-urbanizem v renesansi
-zgodnja severna renesansa
-ortogonalne projekcije teles, ki niso vzporedna nobeni projekcijski ravnini / november/december
-visoka renesansa (3. sklop)
-ortogonalne projekcije geometrijskih teles v enostavni legi in prodor teles /
januar/februar
-pozna severna renesansa, manierizem
-ortogonalne projekcije, prodor teles / marec/april
- barok
-ortogonalne projekcije presekanih teles / maj
pregledovanje izdelkov in proste risbe / junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak pozna osnovne pojme učne snovi, besedni zaklad je omejen. Znanje je fotografsko , sposobnost po povezovanju je pomanjkljiva. Podajanje ni povsem samostojno. Tehnične risbe so oddane v roku, vaje so izvedene pravilno.

Nazaj