Tehnično risanje in zgodovina umetnosti

Opis vsebin

-Starokrščanska in bizantinska umetnost
-ortogonalne projekcije likov / september/oktober
-Srednjeveška umetnost ( Longobardi, otonska in karolinška renesansa )
-ortogonalne projekcije lažjih geometrijskih teles / november/december
-Romanika, islamska umetnost
-ortogonalne projekcije zasukanih geometrijskih teles / januar/februar, marec
Gotika
-ortogonalne projekcije skupnih geometrijskih teles,ortogonalne projekcije teles, ki niso vzporedna nobeni projekcijski ravnini / april/maj
pregledovanje izdelkov in proste risbe / junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak pozna osnovne pojme učne snovi, besedni zaklad je omejen. Znanje je fotografsko , sposobnost po povezovanju je pomanjkljiva. Podajanje ni povsem samostojno. Tehnične risbe so oddane v roku, vaje so izvedene pravilno.

Nazaj