Tehnično risanje in zgodovina umetnosti

Opis vsebin

-Grška umetnost (geometrična in arhaična doba)
-tehnično risanje (spoji med ravnico in lokom, spoji) / september/oktober
-Grška umetnost (klasična doba)
-osnovno geometrijsko načrtovanje ( risanje stebra z modulom) / november/december
-Grška umetnost (helenistična doba)
-osnovno geometrijsko načrtovanje (ovali) / januar
Etruščani
-osnovno geometrijsko načrtovanje (spirale in zlati rez) / februar
Rimska umetnost
-osnovno geometrijsko načrtovanje (ortogonalne projekcije) / marec/april/maj
prosto risanje in ustvarjanje / junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak pozna osnovne pojme učne snovi, besedni zaklad je omejen. Znanje je fotografsko , sposobnost po povezovanju je pomanjkljiva. Podajanje ni povsem samostojno. Tehnične risbe so oddane v roku, vaje so izvedene pravilno.

Nazaj