ŠPORTNE IN GIBALNE VEDE

Opis vsebin

V sedanjem obdobju emergence je pouk športnih in gibalnih ved okrnjen in prilagojenim posebnim razmeram. Zato bom izvajala v vseh razredih iste vsebine, razlikovali se bodo le intenzivnost in količina dela ter kompleksnost gibalnih struktur. Ker preživijo dijaki dosti časa pred računalnikom, bom vztrajala s praktičnim delom, teoretične vsebine bom obravnavala le v posebnih in/ali skrajnih primerih. Iz objektivnih razlogov se vsebine razlikujejo, če je pouk v prisotnosti ali na daljavo. Število ur je odvisno od ministrskih ukrepov v zvezi s covidom 19. POUK V PRISOTNOSTI: - atletika: tekaške vaje, hitri in vzdržljivostni tek - športna gimnastika: stoja na glavi, odriv v stojo na rokah, skoki na mali prožni ponjavi, preskok švedske skrinje - športne igre (vaje in igralne situacije, kjer je zagotovljena razdalja): badminton individuelno in v dvojicah, tambutenis, namizni tenis; individualne prvine odbojke, košarke in malega nogometa POUK V PRISOTNOSTI IN/ALI NA DALJAVO: - izboljšanje koordinacijskih sposobnosti (skladnost, spretnost, preciznost, ravnotežje): proste vaje in vaje z drobnim orodjem (obroči, kolebnice) - izboljšanje gibljivosti in mišične elastičnosti: dinamične in statične raztezne vaje - krepitev mišičnih skupin: krepilne in stabilizacijske vaje, vaje s fit-žogami, vaje na letveniku - izboljšanje aerobne in anaerobne vzdržljivosti z zgoraj navedenimi dejavnostmi - sproščanje mišične napetosti s sprostilnimi vajami. POUK V PRISOTNOSTI- TEORIJA (v primeru prepovedi praktičnega dela ) 1.razredi: športni organigram (MOK, OKS, CONI, športne federacije, ZSŠDI), kategorizacija športov 2.razredi: kategorizacija športov, prehrana mladega športnika 3.razredi: poimenovanje in funkcije glavnih mišic 4.in 5.razredi: zloraba nedovoljenih snovi, sredstev in metod v športu; dodatki k športni prehrani.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo redno sodeloval, če se bo vključeval v športne igre in če bo izvajal vaje in športne preizkušnje vsaj z grobo koordinacijo. kljub šibkemu športnemu znanju in če bo izvajal predlagane dejavnosti vsaj z grobo koordinacijo.

Nazaj