Športne in gibalne vede

Opis vsebin

1) Kompleksi razteznih in krepilnih vaj posamezno in v dvojicah 
( 8 ur skozi celo šolsko leto )

2) Dejavnost z drobnim in na velikem orodju
( 8 ur v prvem polletju )
 - spretnostne, raztezne in krepilne vaje s fit žogo, kolebnico in ročkami
- vaje na koordinacijski, navpični in vodoravni lestvi ter na klopeh.
- atletske vaje na malih ovirah
          
 3) Športna gimnastika
( 10 ur skozi celo šolsko leto )
-preskok švedske skrinje
-skoki na mali prožni ponjavi
-preval naprej in nazaj, stoja na glavi, odriv v stojo na rokah
  
4) Atletika
( 12 ur v septembru, oktobru, marcu, aprilu in maju)
- atletska abeceda
- hitri in vzdržljivostni tek
- štafeta 4x100
- skok v daljino 
- suvanje krogle s stranskim zaletom 
- hrbtna tehnika skoka v višino 
   
  6) Športne igre
( 14 ur skozi celo šolsko leto )
-odbojka:individualna tehnika in osnove igre
-rokomet: individualna tehnika in osnove igre
-mali nogomet: individualna tehnika in osnove igre 
-igre z loparji

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo redno sodeloval pri pouku in če se bo vključeval v delo kljub šibkemu športnemu znanju.

Nazaj