Športne in gibalne vede

Opis vsebin

1) Kompleksi razteznih, sprostilnih in krepilnih vaj posamezno in v dvojicah 
( 8 ur - skozi celo šolsko leto )

 2) Drobno in veliko orodje
( 10 ur v prvem polletju)
 - spretnostne, raztezne in krepilne vaje s fit- žogo, kolebnico, medicinko, ročkami
- vaje na koordinacijski, vodoravni in navpični lestvi, na klopeh, švedski skrinji in na malih ovirah
  
 3) Športna gimnastika
( 8 ur januarja, februarja in marca)
- skoki na mali prožni ponjavi
- preval naprej in nazaj, odriv v stojo na rokah, premet v stran, stoja na glavi.   
  
 4) Atletika
( 14 ur septembra, oktobra, marca, aprila in maja  
- atletska abeceda
- hitri in vzdržljivostni tek
- štafeta 4x100
- skok v daljino 
- hrbtna tehnika skoka v višino
- suvanje krogle s stranskim zaletom   

   5) Športne igre
( 16 ur skozi celo šolsko leto)
- odbojka: individualna tehnika in osnove igre
- rokomet:individualna tehnika in osnove igre
- košarka: individualna tehnika in osnove igre 
- mali nogomet: individualna tehnika in osnove igre 
- igre z loparji: badminton posamezno in v parih

    

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo redno sodeloval in če se bo vključeval v delo kljub šibkemu športnemu znanju.

Nazaj