Športna vzgoja

Opis vsebin

September - november: splošna koordinacija;
December - marec:kros, športne igre z žogo in drugimi pripomočki;
April - junij: atletika, orienteering, utrditev iger.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Ne bo ocenjen pozitiven, če bo zavračal predmetne vsebine in ob nespoštovanju zgoraj omenjenga.

Nazaj