ŠPORTNA VZGOJA

Opis vsebin

Veliko težo bo pri tem nosil način pouka (v prisotnosti ali na daljavo). Prilagajanje na trenutne situacije bo kostantno.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Ne bo ocenjen pozitiven, če bo zavračal predmetne vsebine in ob nespoštovanju zgoraj omenjenga.

Nazaj