Slovenski jezik

Opis vsebin

Učna enota Čas (število ur ali razporeditev po mesecih
SREDNJI VEK
Indoevropski izvori slovanskih jezikov. Izvor slovenskega naroda in naselitev na današnji prostor Slovenije, Primorske in Koroške.
Evropski slovstveni okvir v srednjem veku. Slovensko slovstvo v srednjem veku: rokopisi, ljudsko pesništvo. September – Oktober

REFORMACIJA IN PROTIREFORMACIJA
Evropski slovstveni okvir v poznem srednjem veku in prvi moderni dobi. Reformacija in Protireformacija na Slovenskem; prve tiskane knjige, razvoj knjižnega jezika. Trubar: slovstvene zasluge, jezik, pridiganje s poudarkom na delovanje v Gorici; Krelj, Bohorič in poskus slovnice, Dalmatin, Hren. November

BAROK
Kulturni in družbeni okvir. Kastelec, J.Svetokriški, Škofjeloški pasijon. Preživetje slovenskega slovstva in kulturnega potenciala po zmagi protireformacije. Razvoj ostalih umetnosti: glasba in arhitektura. December

RAZSVETLJENSTVO IN PREDROMANTIKA
Slovstveni okvir. Pohlin, Japelj, Zois, Linhart, Vodnik, Kopitar. Januar - Februar

Doba Ilirskih provinc, Ljubljanskega kongresa in Restavracije. Zgodovinski okvir, evropski slovstveni okvir. Marec

ROMANTIKA
Romantika v Evropi. Zvrsti in oblike. Čop, Vraz, Kranjska čbelica, Novice.
Prešeren: mladost April
PREŠEREN
Branje in analiza vseh pomembnih Prešernovih del. Maj - Junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak je dolžan popraviti vse negativne ocene. Opravljati mora zgoraj navedene dolžnosti.

Nazaj